Vill du bli åkare oss?


Majvallen AB erbjuder uppdrag till taxiåkerier

Uppdraget innebär transporter på fasta pass åt kommun och landsting. Det innebär att åkeriet är betalt från passtart till passlut. Fordonen har en garantivolym per år. Ramtider för passen är oftast vardagar under dagtid mellan kl.06:00-18:00, 8 timmar eller längre. Fordonen är rullstolsbilar eller personbilar. Fordonen och förarna måste godkännas av Majvallen och anpassas och utbildas till uppdragen.

Som åkare skall du uppfylla följande krav:

Skicka din intresseanmälan till ansokan@majvallen.com. Om du inte uppfyller ovanstående krav men ändå är intresserad så kan du kontakta oss så ger vi dig råd om hur du går vidare.I dagsläget söker vi inte några förare.