Information och nyheter

Här ger vi våra förare information.

Nyheter

Veckans tips:
GPS:en är bara ett hjälpmedel, inte en sanning. Glöm inte följa med i skyltningen utefter vägarna för att undvika att komma på fel vägar.

Månadens tips:
Gällande raster på passet: När ni lämnar sista resenären innan rast så måste ni trycka ny nod när ni lämnar, detta för att kvittera att ni är klara med den resenären . Annars så förskjuts passet och det blir vite på passet.

Gällande pass start: Om ni är osäkra vad som är ert startområde på passet både på morgonen och efter rast, kontakta Majvallen för att säker ställa detta. Om man inte är i startområdet vid pass start så utgår vite.