Information och nyheter

Här ger vi våra förare information. Våran fordonspärm finns också härNyheter

Färdtjänsten GBG kommer från nu att kontrollera fordon så att de uppfyller fordons kraven gällande stripning och utrustning. Är ni osäkra på om ert fordon uppfyller kraven kontakta Jouren.

Färdtjänsten kommer även vites belägga ev. brister.Gällande bom nycklar och de ställen där fastighetsägarna bytt eller ändrat på låsen så att vi inte kan köra in, kommer snart info om hur detta skall hanteras från er sida