Information och nyheter

Här ger vi våra förare information. Våran fordonspärm finns också härNyheter

2019-11-23
Färdtjänsten GBG kommer från nu att kontrollera fordon så att de uppfyller fordons kraven gällande stripning och utrustning. Är ni osäkra på om ert fordon uppfyller kraven kontakta Jouren.
Färdtjänsten kommer även vites belägga ev. brister. Gällande bom nycklar och de ställen där fastighetsägarna bytt eller ändrat på låsen så att vi inte kan köra in, kommer snart info om hur detta skall hanteras från er sida.

2019-12-20
Gällande raster på passet: När ni lämnar sista resenären innan rast så måste ni trycka ny nod när ni lämnar, detta för att kvittera att ni är klara med den resenären . Annars så förskjuts passet och det blir vite på passet.
Gällande pass start: Om ni är osäkra vad som är ert startområde på passet både på morgonen och efter rast, kontakta Majvallen för att säker ställa detta. Om man inte är i startområdet vid pass start så utgår vite.