Vår miljöpolicy


Majvallen Taxi AB tillhandahåller persontransporter med specialutrustade fordon. Ändamålet med verksamheten är att tillsammans med vår personal aktivt arbeta med att förbättra vår miljöprestanda. En själklarhet är att uppfylla lagar och andra krav.

För att arbeta för dessa ledord i vår verksamhet ska vi ha kompetent och utbildad personal som tillsammans med ledningen uppmärksammar förbättringsmöjligheter i det dagliga arbetet. Vidare ska vi ha ett nära samarbete med våra beställare och leverantörer som kan bidra till miljöförbättringar. Vi ska även se till att regelbundet förnya vår fordonspark och ha fordon i gott skick. Vi ska även kontinuerligt söka och ta del av miljöinformation som kan hjälpa oss att hitta förbättringsåtgärder.


Våra ledord:
  • Förebygga förorening
  • Optimera resursanvändning
  • Minimera avfall
  • Låg förbrukning av kemikalier
  • Minska omgivingsbuller